Chúng ta là ai

TƯƠNG LAI

Great Western Consortium (hay còn gọi là GWC) là doanh nghiệp cổ phần tư nhân với hơn 150 công ty trên toàn thế giới. GWC có 5 văn phòng được đặt trên toàn cầu, tất cả nhân viên của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp bởi các giảng viên và chuyên gia tư vấn trong các buổi hội thảo. Tài sản của công ty dưới sự quản lý của (A.U.M) đã đạt 50 tỷ USD vào năm 2016.

Nền tảng của kinh doanh GWC là niềm tin của chúng tôi rằng nhu cầu của khách hàng là điều tối quan trọng. Cam kết của chúng tôi đối với sự ưu việt đầu tư được gắn kết trong một nền văn hoá chia sẻ luôn đặt lợi ích của khách hàng đầu tiên, từ các nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức lớn nhất thế giới. Chúng tôi luôn hành động như một người ủy thác cho khách hàng của mình, không bao giờ tự thay mặt cho mình làm đại lý.

Hoạt động kinh doanh của GWC được xây dựng dựa trên sự hiểu biết và quản lý rủi ro. Thưởng cấu trúc quyền sở hữu của nó là việc bảo toàn vốn và cách tiếp cận đo lường rủi ro và tạo ra một nền văn hoá trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.

GWC là một trong những người tham gia lớn nhất trên thị trường hiện nay. Chúng ta có sự hiện diện toàn cầu. Chúng tôi đầu tư hàng trăm triệu đô la vào cơ sở hạ tầng. Chúng tôi là một trong những nhà lãnh đạo thị trường về năng lượng, kim loại và khoáng chất. Nhưng chúng tôi đã không bao giờ ngừng cải thiện. Đây là những thị trường thay đổi nhanh và lỏng. Chúng tôi tiến bước một bước bằng cách giữ sự linh hoạt và tò mò.

Sứ mệnh của chúng tôi

Great Western Consortium sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư điều chỉnh rủi ro cao hơn trong khi hình thành và duy trì các mối quan hệ chất lượng cao trong ngành công nghiệp và sẽ tiến hành kinh doanh theo các tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực, liêm chính và công bằng.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi không chỉ là một nhà đầu tư mà chúng tôi là nhà đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi làm nhiều thứ hơn việc chỉ đầu tư vốn. Chúng tôi tạo ra sự hợp tác có hiệu quả với các công ty đầu tư và duy trì mối quan hệ với đội ngũ quản lý của mình. Cách tiếp cận của chúng tôi là chia sẻ lợi ích, chia sẻ tầm nhìn, liêm chính và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi tìm cách xây dựng một tổ chức với đẳng cấp thế giới và hướng đến thành công dài lâu.

Trọng điểm của chúng tôi

Với chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, chúng tôi hiểu các cơ hội và thách thức thiết yếu của việc mở rộng quy mô của một công ty phát triển nhanh. Đó là lý do tại sao chúng tôi duy trì một lượng đầu tư được lựa chọn và triển khai các nguồn lực tập thể của mình để hỗ trợ.

Mạng lưới của chúng tôi

Cần có được những người xuất sắc nhất để đạt được thành công và chúng tôi đã dành ra rất nhiều năm để tìm hiểu về họ. Mạng lưới các doanh nhân, các nhà tư tưởng lãnh đạo và các nhà quản lý mang lại giá trị thực tế cho các danh mục đầu tư của chúng tôi.

WHY CHOOSE US

At GWC, putting our clients first is the most important philosophy driving our business. This means developing innovative, effective, customized solutions that meet your specific financial and investment needs. We offer several key advantages to clients who make the commitment to partner
with us:

Experience

Our principals and staff aren’t just financial experts. We represent a diverse group of highly seasoned professionals that have worked as senior executives and CEOs in Private Equity, Hedge Fund, Venture Capital and Commercial Banking Sectors. We are intimately familiar with every aspect of the sectors we serve, from finance to market trends. We understand the unique challenges and pressure of the investment and financial markets.

Hands-on Approach

When you invest with GWC, we guarantee that one or more of our partners and senior staff will personally be involved in your investment. Also, unlike many firms, we do not just report the investment returns but guide you through any enquires that you have. We use our energies to source for good investments, and then we are there to help our clients understand the investment proper.

Global Reach

With our extensive global network in Asia, India, Europe, Central America, and Latin America, GWC can work with the right strategic partners or access exclusive financial information to stay ahead in this competitive investment market.

LÀM VIỆC VỚI NHÂN VIÊN THƯỞNG THƯỞNG

Nếu bạn muốn làm việc với đội ngũ nhân viên đã từng đoạt giải, chỉ cần điền thông tin chi tiết bên dưới và nhân viên quản lý tài khoản của bạn sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về các yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ luôn có thời gian cho dự án của bạn.

First Name
Last Name
Email