Doanh nghiệp của chúng tôi

KINH NGHIỆM

TỔNG QUÁT

Great Western Consortium (hay còn gọi là GWC) là doanh nghiệp cổ phần tư nhân với hơn 150 công ty trên toàn thế giới. GWC có 5 văn phòng được đặt trên toàn cầu, tất cả nhân viên của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp bởi các giảng viên và chuyên gia tư vấn trong các buổi hội thảo. Tài sản của công ty dưới sự quản lý của (A.U.M) đã đạt 50 tỷ USD vào năm 2016.

Cổ phần tư nhân

Trong lĩnh vực cổ phần tư nhân, chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp có năng lực tầm cỡ thế giới và có nguồn tiền tự do mạnh là cách chúng tôi xác định cơ hội, hợp tác với công ty quản lý, để thay đổi và xây dựng các nhà lãnh đạo thị trường.

Vốn đầu tư liên doanh

Các quỹ của tập đoàn GWC được quản lý bởi một đội ngũ của đối tác, các cố vấn và chuyên gia, mang lại cho nhau sự thịnh vượng của tri thức về tài chính doanh nghiệp, tư vấn chiến lược, phát triển kinh doanh, tư vấn pháp luật và tiếp cận mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Bằng cách chia sẻ kiến thức chuyên môn và tài nguyên chung của mình, chúng tôi cùng nhau cải tiến sản phẩm, luồng công việc và tối ưu hóa các chiến lược. Sự hợp tác giữa tập đoàn GWC và các công ty đầu tư của chúng tôi tạo ra nguồn sức mạnh tổng hợp giúp tối đa hóa tiềm năng và mở rộng quy mô kinh doanh của họ

Quỹ phòng vệ

Tập đoàn GWC cố gắng xác định giá cao và giá thấp của chứng khoán trong khi trung hoà danh mục đầu tư tiếp xúc với rủi ro thị trường bằng cách kết hợp các lệnh mua và lệnh bán. Danh mục đầu tư thường có cấu trúc là thị trường, ngành, lĩnh vực và đô la trung lập, với một danh mục đầu tư với hệ số là không. Điều này được thực hiện bằng cách nắm giữ các vị trí vốn cổ phần dài hạn và ngắn với mức độ tiếp xúc gần như với các yếu tố thị trường hoặc ngành liên quan. Bởi cách này giúp tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối, thường không có rủi ro.