ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

RULES

THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI GREAT WESTERN CONSORTIUM QUY ĐỊNH VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN.

https://gwconsortium.com/ là website thuộc sở hữu và điều hành bởi Great Western Consortium. (“GWC”). Tất cả tài liệu tham khảo về ‘Great Western Consortium’, “của chúng tôi”, “chúng tôi”, “chúng ta” hay “công ty” trong các Điều khoản và Điều kiện được coi là tham chiếu đến Great Western Consortium.

Các điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa Great Western Consortium và bạn, người sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất kì lúc nào với bất kì lý do gì mà không có bất kì thông báo nào, theo chủ ý của chúng tôi, bằng cách cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này. Việc bạn tiếp tục truy cập hay sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây, theo các thay đổi và/ hoặc sửa đổi. Nếu bạn muốn thay đổi các Điều khoản và Điều kiện, vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên và xem lại bất kì thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện một cách cẩn thận, như thế bạn sẽ nhận thức được khi có bất kì sự thay đổi nào, vì chúng ràng buộc với bạn.

Bạn cũng đồng thời chấp nhận điều đó, trừ những trường hợp chúng tôi đặc biệt cung cấp, các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng cho trang web này và các hoạt động trực tuyến diễn ra trên trang web, và các Điều khoản và Điều kiện như vậy không áp dụng cho bất kì hoạt động trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào khác của chúng tôi.

Bất kì hình thức sử dụng trang web này theo cách thức không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện được coi là hành vi truy cập trái phép và có thể ghép vào hình phạt dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi chân thành khuyên bạn nên ghé thăm trang web này định kì và xem lại các Điều khoản và Điều kiện.

 1. CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB

Trang web này chỉ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng hoặc mối quan hệ kinh doanh hiện tại với Great Western Consortium và vì mục đích thông tin chung. Bạn đồng ý rằng sẽ không sử dụng trang web này cho mục đích chuyền thư, thư rác, ‘gửi thư làm phiền’, thư chào mời (thương mại hoặc phi thương mại), hoặc truyền thông số lượng lớn dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả danh sách phân phối cho bất kì người nào cụ thể trong danh sách không được phép.

Trang web này không cung cấp tư vấn pháp lý, kinh doanh, thuế, kế toán, đầu tư, tài chính, hay bất kì loại hình tư vấn nào khác. Bạn đồng ý không giải thích bất kì nội dung, thông tin, hoặc các tài liệu (bao gồm bất kì dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu hoặc các khái niệm) có sẵn trên trang web này (gọi chung là “Nội dung”) cung cấp thông qua kết nối với trang web như pháp luật, kinh doanh, thuế, kế toán, đầu tư, tài chính, hay bất kì loại hình tư vấn nào khác. Bạn đồng ý là nội dung này sẽ không được chuyển nhượng bằng chứng thư, hay một gói thầu để bán, một đề xuất để mua hàng, chào hàng để mua, hoặc giới thiệu đến, bất kì đề nghị an ninh của bất kì công ty, tổ chức, hoặc doanh nghiệp nào cho bạn hay bất kì người nào khác tại Great Western Consortium, hoặc bất kì đề nghị an ninh của bất kì công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp cho bạn hoặc bất kì người nào khác tại Great Western Consortium của bên thứ ba bất kì. Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý tất cả nội dung được xuất bản mà không cần xem xét đến hoàn cảnh cá nhân như tài chính, hoặc những thứ khác của bạn. Theo đó, bạn đồng ý rằng sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kì quyết định đầu tư hoặc các quyết định khác, bao gồm việc đánh giá bất kì khoản đầu tư hay rủi ro khác, đối với bất kì Nội dung nào. Bạn đồng ý tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn của mình như là về vấn đề pháp luật, kinh doanh, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc bất kì hình thức cố vấn nào liên quan đến Nội dung.

Trong bất kì trường hợp nào, kết quả hoạt động trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho các kết quả trong tương lai và không nên giải định rằng cũng sẽ đạt được các kết quả tương tự. Đại diện các khoản đầu tư bao gồm trang web này không được xem là một danh sách hoàn chỉnh của tất cả các khoản đầu tư. Great Western Consortium không chèo kéo hay cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư cho cộng đồng.

 1. KẾT THÚC; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG

Ngoài tất cả các quyền và biện pháp khắc phục có sẵn đối với Great Western Consortium được áp dụng theo luật, Great Western Consortium có quyền, theo chủ ý của mình, ngay tức thì, mà không cần thông báo, tạm ngừng hay hủy khả năng truy cập sử dụng trang web của bạn.

Great Western Consortium có quyền thu hồi hoặc sửa đổi trang web này, và bất kì nội dung nào, theo chủ ý của chúng tôi, mà không cần thông báo. Great Western Consortium sẽ không phải chịu trách nhiệm, vì bất kì lý do gì, về tất cả hoặc bất kì phần nào của trang web nếu không có sẵn vào bất kì lúc nào hoặc trong bất kì khoảng thời gian nào.

 1. HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CỦA TRANG WEB

Bất kì hình thức sử dụng nội dung nào đều chỉ dành riêng cho việc sử dụng cá nhân. Bạn không thể tải hoặc chỉnh sửa trang này, hoặc bất kì phần nào của nó, trừ khi có văn bản đồng ý của Great Western Consortium. Bạn không thể bán lại hoặc sử dụng trang này cho bất kì mục đích thương mại với bất kì nội dung nào, hoặc sử dụng để khai thác dữ liệu, robot, hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Bạn cũng không thể phân phối Nội dung từ trang web cho người khác, bao gồm nội dung trên trang web khác, trên kết nối máy chủ, hoặc trong các tài liệu, bao gồm “phản ảnh” nội dung và để hiển thị thông tin bằng các khung HTML hoặc các phương tiện tương tự, hoặc sửa đổi hay tái sử dụng bất kì nội dung nào.

 1. CHỦ SỞ HỮU

Tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình ảnh thương mại tổng thể, biểu tượng, và các chỉ dẫn khác của nguồn, bao gồm biểu tượng và nhãn hiệu của Great Western Consortium (gọi chung là “Nhãn hiệu”) được tìm thấy trên trang này và nội dung là độc quyền thuộc Great Western Consortium hoặc người cấp phép được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác. Giữa bạn và Great Western Consortium, Great Western Consortium là chủ sở hữu của tất cả Nhãn hiệu và Nội dung. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn không thể sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kì phần nào của trang web này. (bao gồm Nhãn hiệu và Nội dung) dưới bất kì hình thức, hoặc bất kì mục đích nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Great Western Consortium, trừ khi nó được cung cấp ở đây.

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn không thể sử dụng bất kì Nhãn hiệu hoặc Nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Great Western Consortium, và không bao hàm các điều khoản và điều kiện hoặc thông tin ở bất kì đâu trên trang web này sẽ được hiểu là cấp cho bạn quyền đối với bất kì Nhãn hiệu hoặc Nội dung nào. Great Western Consortium sẽ thực hiện nghiêm ngặt các quyền sở hữu trí tuệ của mình với pháp luật. Việc bạn sử dụng bất kì Nhãn hiệu hoặc Nội dung bị nghiêm cấm trừ khi có văn bản  cho phép của Great Western Consortium. Bất kì hành vi sử dụng Nhãn hiệu và Nội dung trái phép nào có thể khiến bạn phải chịu hình phạt hoặc thiệt hại, bao gồm những vi phạm liên quan đến nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, quyền tác giả, quyền riêng tư và quyền công khai.

 1. LIÊN KẾT, ĐĂNG VÀ TRUYỀN TẢI

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không kết nối, đăng, hay truyền tải đến trang web này, bất kì nội dung khiêu dâm, tục tĩu, phỉ bang, đe dọa, bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác mà có thể hình thành hoặc khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật có thể được xem là tội phạm hình sự, vi phạm trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kì luật lệ hay quy định nào. Mặc dù trong thực tế Great Western Consortium, hay các bộ phận khác liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, hoặc truyền tải trang web này, có thể giám sát hoặc xem xét bất kì nội dung nào được truyền tải khi sử dụng trang web, Great Western Consortium và các bộ phận liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, hoặc truyền tải không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về những việc có thể phát sinh từ việc giám sát hay xem xét bất kì nội dung nào bao gồm nội dung phỉ bang, bôi nhọ, vu khống, khiêu dâm, thô tục, hoặc xuyên tạc.

Trang web này có thể chứa liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác bên ngoài kiểm soát của chúng tôi (“trang web của bên thứ ba”). Bạn chấp nhận và đồng ý rằng Great Western Consortium không trực tiếp, hay gián tiếp, thực hiện hoặc ẩn ý chấp thuận bất kì điều gì, hiệp hội, tài trợ, chứng thực, hoặc liên kết với các trang web bên thứ ba, trừ khi được nêu cụ thể ở đây. Bằng cách đăng nhập vào trang web bạn chấp nhận và đồng ý rằng Great Western Consortium đã không xem lại tất cả các trang web bên thứ ba và không phải chịu trách nhiệm về bất kì nội dung, thông tin hoặc các tài nguyên (bao gồm bất kì dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu hoặc khái niệm) chứa các nội dung trên hoặc cung cấp thông tin qua các trang web bên thứ ba, hoặc phù hợp, chức năng, tính hợp pháp, chính xác, hoặc bất kì khía cạnh nào khác của trang web bên thứ ba. Liên kết của bạn đến bất kì trang web bên thứ ba nào là nguy cơ của chính bạn, Great Western Consortium không thực hiện điều đó, và từ chối, tất cả các đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kì hình thức nào đối với trang web của bên thứ ba hoặc bất kì nội dung, thông tin hay tài nguyên nào. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến trang web bên thứ ba, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ và các quản trị viên liên quan. Great Western Consortium có quyền chấm dứt bất kì liên kết vào bất kì thời điểm nào.

 1. CẢNH BÁO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB GIAN LẬN VÀ LỪA ĐẢO

Có khả năng tên và nhãn hiệu của Great Western Consortium (bao gồm cả các dấu hiệu nhận biết nhãn hiệu) có thể bị sử dụng mà không có sự cho phép bởi những kẻ lừa đảo, phát hành trang web giả mạo hoặc tiến hành “lừa đảo” hay tìm kiếm thông tin cá nhân bí mật từ bạn.

Khi gửi và nhận thông tin liên lạc với Great Western Consortium:

Xác nhận rằng các trang web bạn đang truy cập là một trang web được ủy quyền bởi tập đoàn Great Western Consortium và cả những người mà bạn đang giao tiếp nhận được sự ủy quyền từ Great Western Consortium.

Một số trang web của Great Western Consortium thuộc riêng tư và chỉ có sẵn với các khách hàng thông qua các thủ tục đăng nhập an toàn. Great Western Consortium sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cho thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu (ngoại trừ việc cung cấp cho bạn khả năng đăng nhập như tên và mật khẩu để truy cập an toàn). Không chia sẻ mật khẩu của bạn và thông tin đăng nhập với bất kì ai, kể cả với những người đến từ Great Western Consortium.

Tất cả các địa điểm văn phòng được ủy quyền của chúng tôi được liệt kê ở trang “Liên hệ”. Không tương tác với người không có liên hệ với văn phòng được ủy quyền của Great Western Consortium.

Great Western Consortium chỉ sử dụng địa chỉ email “@gwconsortium.com”. Khi gửi email liên quan đến Great Western Consortium, chỉ gửi email cho địa chỉ email được Great Western Consortium ủy quyền.

 1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

Trong khi Great Western Consortium nỗ lực đảm bảo cho tất cả nội dung hiển thị trên trang web là chính xác, tính chính xác của nội dung không được đảm bảo, và Great Western Consortium không có tuyên bố hoặc đảm bảo về tính chính xác của nó.

TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG CUNG CẤP CHO BẠN ĐỀU LÀ “GIẢ ĐỊNH” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KÌ BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ, HOẶC ĐẠI DIỆN BỞI TẬP ĐOÀN GREAT WESTERN CONSORTIUM. GREAT WESTERN CONSORTIUM TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VÀ ĐẠI DIỆN CỦA BẤT KÌ TÌNH HUỐNG NÀO, DÙ CHO LÀ BÀY TỎ, NGỤ Ý, HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, TRONG ĐÓ CÓ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ NGỤ Ý BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG VI PHẠM, CŨNG NHƯ BẤT KÌ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN, HOẶC TRONG SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. TRONG MỖI MỘT TRƯỜNG HỢP, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, GREAT WESTERN CONSORTIUM CŨNG TỪ CHỐI BẤT KÌ SỰ BẢO ĐẢM VÀ CÁC ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH, ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI VÀ HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG.

 1. TRÁCH NHIỆM GIỚI HẠN

Great Western Consortium không có bất kì trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho trang web hoặc nội dung này. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng trang web này là rủi ro của riêng bạn và Great Western Consortium cũng như bất kì bên nào tham gia vào việc sáng tạo, sản xuất, hoặc cung cấp trang web hay nội dung sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kì ai khác cho bất kỳ yêu cầu bồi thường của bất kỳ tính chất nào dựa trên (i) trang web hoặc Nội dung này, bao gồm bất kì quyết định hay hành động dựa vào nội dung hay bất kì tính năng nào của trang web (ii), bạn vi phạm bất kì điều khoản nào trong mục Điều khoản và Điều kiện.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, trong trường hợp Great Western Consortium và/ hoặc bất kì chi nhánh nào phải chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại hoặc tổn thất nào, bao gồm cả việc trực tiếp, gián tiếp, là do ngẫu nhiên, thiệt hại do hậu quả, đặc biệt, điển hình, hoặc do trừng phạt, mất thu nhập, mất lợi nhuận, mất việc kinh doanh, mất dữ liệu, hoặc bất kì tổn thất, trách nhiệm, nghĩa vụ, thiệt hại, tuyên bố, nhu cầu, hành động, chi phí của bất kì loại nào (bao gồm cả chi phí pháp lý, chi phí cho chuyên gia, hoặc giải ngân khác) có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua các quyền truy cập hoặc sử dụng trang web hay bất kì nội dung nào của bạn, hoặc thông qua việc bạn tải về bất kì nội dung nào, bao gồm bất cứ lý do nào gây ra bởi vi rút, bọ, hành động của con người hoặc do hệ thống máy tính, đường truyền điện thoại, phần cứng, phần mềm, hoặc trục trặc do chương trình, bất kì sai sót, thất bại, hoặc chậm trễ trong đường truyền máy tính hoặc kết nối mạng, không phụ thuộc vào lý thuyết về trách nhiệm pháp lý, cho dù sai (bao gồm cả do sơ suất của bất kì loại nào), hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc công bằng nào khác. Dù cho bất kì điều gì trái với điều này, trách nhiệm duy nhất của chúng tôi đối với bạn, và biện pháp khắc phục duy nhất dành cho bạn là ngừng sử dụng trang web này.

 1. BẢO ĐẢM

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về, việc bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ gìn Great Western Consortium cùng các công ty con và chi nhánh của nó, và các giám đốc tương ứng, cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện, người cấp phép và các đối tác bên thứ ba của hợp đồng. đối với bất kì tổn thất, khiếu nại, tố tụng, tổn hại, phán quyết, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thủ tục tố tụng, hành động, phán quyết, chi phí, và / hoặc chi phí dưới bất kì hình thức nào (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí chuyên gia, và các giải ngân khác), có hay không liên quan đến khiếu nại của bên thứ ba, phải gánh chịu do hay chống lại những người hoặc tổ chức mà có thể phát sinh, trực tiếp hay gián tiếp, từ việc bạn truy cập hay sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào mà bạn tải về từ trang web này, bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, và/hoặc vi phạm bất kì quyền nào của bên thứ ba. Tập đoàn Great Western Consortium có quyền hạn, với các chi phí của mình, để nắm quyền bảo vệ và kiểm soát cho bất kì vấn đề nào mà GWC có quyền được bồi thường, bạn vẫn phải bồi thường cho Great Western Consortium cho bát kì tổn thất về trách nhiệm, nghĩa vụ, thiệt hại, tuyên bố, trách nhiệm pháp lý, thủ tục tố tụng, hành động, bản án, chi phí và/ hoặc các chi phí của bất kì hình thức nào (bao gồm cả chi phí pháp lý, chi phí chuyên gia, và các giải ngân khác). Bạn đồng ý cung cấp cho Great Western Consortium sự hợp tác với bất kì điều gì bên GWC yêu cầu.

 1. LUẬT VÀ THẨM QUYỀN

Bằng cách truy cập hay sử dụng trang web này, bạn đồng ý chấp hành luật pháp của bang Florida, mà không quan tâm đến các nguyên tắc xung đột về pháp luật, sẽ quản lý những Điều khoản và Điều kiện cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi, và bất kì tranh chấp nào có thể phát sinh giữa bạn và Great Western Consortium. Trừ khi được quy định trong mục 11 (Xét xử), bạn đồng ý với thẩm quyền duy nhất của, tòa án liên và tiểu bang nằm ở Palm Beach County,, Florida với mục đích giả quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web này. Great Western Consortium có thể can thiệp hoặc có các biện pháp thích hợp khác trong bất kì toàn án tiểu bang hoặc liên bang nào tại Palm Beach County, Florida, và bạn đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xử án. Để tránh nghi ngờ, Great Western Consortium sẽ có quyền thi hành bất cứ lệnh hay phán quyết nào của tòa án, bao gồm cả các tòa án trong bang hoặc liên bang ở tiểu bang Florida.

 1. PHÂN XỬ

Bằng cách truy cập hay sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng Great Western Consortium có thể, tùy theo quyết định của mình, yêu cầu bạn gửi bất kì tài liệu tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và Great Western Consortium, bao gồm cả các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, để cuối cùng phán xét và ràng buộc theo các Quy tắc phán xử Thương mại của Hội đồng phán xử Hoa Kì, bởi một hoặc nhiều trọng tài được chỉ định theo quy định, cho mục đích giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền truy cập sử dụng trang web này của bạn. Bất kì buổi phán xử nào cũng sẽ được tổ chức tại Palm Beach County, Florida, và được nói bằng tiếng Anh. Tuy nhiên những quy tắc này, như thủ tục tố tụng sẽ được điều hành bởi luật pháp của bang Florida.

 1. NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỆ TRÌNH; EMAIL LIÊN LẠC

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bất kì cuộc giao tiếp nào, nội dung, tài liệu, hoặc thông tin bạn gửi đến trang web này hoặc đến Great Western Consortium, bằng bất kì cách nào hay lý do nào, sẽ không được xử lý bí mật hay độc quyền. Hơn nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kì thông tin liên lạc, nội dung, tài liệu và thông tin có thể được sử dụng bởi Great Western Consortium, ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào, và với bất kì lý do gì. Great Western Consortium không chấp nhận kế hoạch kinh doanh hay đề xuất và bạn đồng ý không cung cấp các nguồn tư liệu đó.

Khi bạn sử dụng trang web này, hoặc gửi email hay các thông tin liên lạc khác từ máy tính bàn hoặc từ điện thoại di động cho chúng tôi, bạn liên lạc với chúng tôi bằng các phương tiện điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi bằng các phương tiện tương tự. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn theo nhiều cách khác nhau, như email hoặc bằng cách đăng thông báo và gửi tin nhắn thông qua trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua các phương tiện điện tử đáp ứng bất kì yêu cầu pháp lý bằng văn bản với các thông tin đó.

 1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

 1. KHÁI QUÁT

Bạn không được chuyển nhượng hay chuyển giao các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn dưới đây mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Great Western Consortium, và bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc chuyển giao nào vi phạm điều khoản này sẽ không có hiệu lực.

Không có điều khoản nào trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này có thể được sử dụng để giải thích bạn và Great Western Consortium là các nhà thầu liên doanh, đồng chủ sử dụng lao động, các đối tác hoặc đại lý của nhau và cả bạn và Great Western Consortium đều không có quyền bắt buộc hoặc ràng buộc bên kia trong bất kỳ cách nào.

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào bị coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, thì thời hạn hoặc điều kiện đó sẽ được coi là có thể tách rời và không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính có hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện còn lại và điều khoản không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành được được coi là được thay thế bằng một điều khoản có giá trị và có hiệu lực thi hành và tương ứng càng gần càng tốt với mục đích của điều khoản không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thi hành được.

Việc không thực hiện hay trì hoãn của Great Western Consortium vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ thời điểm nào để yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền của nó vào một thời điểm sau đó để thi hành cùng một điều, trừ khi văn bản cũng được miễn trừ. Không có sự miễn trừ nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi có văn bản và được ký bởi bên cho phép miễn trừ.

Các điều khoản và điều kiện được nêu trên  và mỗi hợp đồng bao gồm hoặc được đề cập đến trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này là hợp đồng cuối cùng, đầy đủ và độc quyền đối với chủ thể của Hợp đồng này và không được mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung bằng bằng chứng về bất kỳ thoả thuận nào trước đó, bất kỳ thoả thuận bằng miệng nào hiện tại, hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung không nhất quán nào.

Tiêu đề và phụ đề trong các Điều khoản và Điều kiện này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và không được coi là một phần trong các Điều khoản và Điều kiện. Cụm từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không có giới hạn”