Chính sách bảo mật

QUY TẮC

Điều khoản bảo mật này tiếp tục là sự ràng buộc pháp lý giữa Great Western Consortium và bạn, người dùng website này. Bằng cách nhập và sử dụng trang web này, bạn thừa nhận sự chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách bảo mật được nêu ở đây, Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và tất cả các điều khoản bổ sung được kết hợp bằng cách tham khảo tại đây. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản bảo mật, đừng truy cập hay sử dụng website này.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NÓ

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin khác nhau từ người dùng của trang này. Ví dụ, biết được cách mà người dùng sử dụng trang web – theo dõi chuyển động của họ thông qua trang web – giúp chúng tôi nâng cao thiết kế trang web để chúng hữu dụng hơn. Do vậy, máy chủ của Great Western Consortium thu thập những dữ liệu chung liên quan đến người dùng, bao gồm thời gian họ dùng trang web là bao lâu, những trang truy cập khi sử dụng trang web, và những địa chỉ IP. Tuy nhiên, Great Western Consortium không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nhận diện như là tên, địa chỉ nhà hay địa chỉ email từ người dùng trang web.

Trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nhận diện nào thông qua hay kết nối với trang web, chúng tôi sẽ dùng như thông tin cho mục đích thương mại của Great Western Consortium, và có lẽ sẽ chia sẻ thông tin này với bên thứ ba. Trong việc cung cấp thông tin cá nhân cho Great Western Consortium, bạn đồng ý việc Great Western Consortium sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích được mô tả trong mục điều khoản bảo mật.

Đáng tiếc, việc chuyển giao thông tin và dữ liệu thông qua mạng internet thì không hoàn toàn an toàn. Dù chúng tôi đã làm hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm tính an toàn cho bất cứ thông tin hay dữ liệu được phát đi hay thông qua trang web của chúng tôi; bất cứ sự truyền thông tin hay dữ liệu từ bạn hay thông qua trang web này đều là rủi ro của bạn.

Bạn trình bày với Great Western Consortium rằng bạn có quyền ghé qua trang web này dựa vào các Điều khoản và Điều kiện. Nơi này chỉ dành cho cá nhân ít nhất đủ 13 tuổi. Chúng tôi không khuyến khích hay thu hút những người truy cập dưới 13 tuổi hay thu thập thông tin cá nhân của bất cứ ai dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của cha mẹ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi vừa thu thập hay nhận được thông tin cá nhân từ cá nhân dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.

Thông tin về cách người dùng truy cập vào trang web có thể được thu thập tự động thông qua bộ nhớ cookies những công nghệ hay công cụ khác. Thông tin này được dùng để nâng cấp giao diện website và dùng cho mục đích thương mại của Great Western Consortium. Nếu bạn tiếp tục mà không thay đổi cài đặt bộ nhớ cookie trong trình duyệt của bạn. Nếu vậy, bạn có lẽ không thể truy cập vào một phần nào đó trong trang web. Bạn có lẽ muốn truy cập vào www.aboutcookies.org nào đó bao gồm các thông tin về cookie.

Bạn có thể truy cập vào bất cứ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn bằng cách liên hệ chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc bên dưới.

THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật định kỳ theo thời gian với bất kỳ lý do nào, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo bằng cách cập nhật Chính sách Bảo mật này. Theo đó, người dùng được khuyến cáo thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu quyết định thay đổi Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó để người dùng luôn được cập nhật thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp, cách dùng và trong trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó. Nếu tại bất kì thời điểm nào chúng tôi quyết định thu thập thrông tin cá nhân hoặc sử dụng bất kỳ thông tin thu thập được nào theo cách khác với thông tin tại thời điểm bắt đầu thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng các thay đổi trên trang này. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Chính sách Bảo mật theo thông tin được thu thập. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web này sau khi cập nhật thay đổi cho Chính sách Bảo mật này có nghĩa là bạn chấp nhận các sửa đổi, thay đổi đó. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật, hãy ngừng truy cập vào trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên và xem xét cẩn thận bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này để biết được những thay đổi ràng buộc bạn.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các điều khoản khác trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được đưa vào đây bằng cách tham khảo.