Tổ chức

BAN CHẤP HÀNH

Mr. Ben Miller

Giám đốc điều hành

Là giám đốc điều hành của Great Western Consortium, một công ty cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới, Ben Miller có hơn 25 năm kinh nghiệm đầu tư và giúp đỡ xây dựng sự tăng trưởng của các công ty.

Ông có bằng cử nhân từ trường Đại học Yale và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ trường Kinh tế Harvard. Ông đã làm việc như một giáo sư tại trường Yale với vai trò Quản lý và trong Ban cố vấn Hội đồng quản trị của trường Kinh tế Harvard.

Miller gia nhập Great Western Consortium năm 2009 và được bầu làm giám đốc điều hành vào năm 2009. Dưới sự lãnh đạo của Miller, Great Western Consortium đã mở rộng sự hiện diện của mình trên toàn cầu, tăng cường vốn và khả năng của mình để xác định và hợp tác với các công ty có tiềm năng cao trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và địa lý.

Mr. Isaac Thomas

Giám đốc tác nghiệp

Issac Thomas là giám đốc tác nghiệp của Great Western, chịu trách nhiệm về các hoạt động toàn cầu và là một thành viên trong ban quản trị danh mục cơ hữu công ty ở Châu Âu và Hoa Kì.

Issac Thomas có hơn 25 năm kinh nghiệm về lĩnh vực bất động sản, cả nợ và vốn chủ sở hữu, chủ yếu đầu tư trực tiếp trên toàn thế giới. Ông cũng là giám đốc điều hành cao cấp chịu trách nhiệm đánh giá cơ hội thu mua và tích hợp các vụ thu mua mới vào danh mục đầu tư.

Issac Thomas có bằng Cử nhân Khoa học của trường Đại học Stanford ở Palo, Alto California và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ trường Wharton

Mr. Martin Holzer

Giám đốc công nghệ thông tin

Martin Holzer là Trưởng phòng đầu tư của Great Western Consortium. Ông là một thành viên của nhóm quản lý cao cấp của Great Western Consortium, Quản lý rủi ro toàn cầu, Rào cản về pháp lý và tuân thủ, Ủy ban truyền thông toàn cầu.

Martin Holzer tham gia Great Western vào năm 2011 để giám sát quan hệ của nhà đầu tư và gây quỹ ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Á. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình từ 18 năm trước với vai trò là luật sư chuyên về luật thương mại và thuế ở Johannesburg và London. Ông gia nhập bộ phận ngân hàng đầu tư của JPMorgan Chase & Co năm 2003, nơi ông làm việc với cả hai vai trò là cố vấn M&A và thị trường vốn cổ phần. Ông cũng giám sát việc phát triển kinh doanh và quan hệ với nhà đầu tư trước khi gia nhập vào Great Western. Là một luật sư có trình độ của tòa án tối ca ở Nam Phi, Martin Holzer có bằng cử nhân về kinh tế và Văn học Anh từ Đại học Cape Town và bằng Thạc sĩ và Thạc sĩ về luật thuế của trường Đại học Witwatersrand, Nam Phi.