Các chiến lược đầu tư

CHUYÊN GIA

GWC đầu tư vào các công ty tiềm năng trên thế giới với sứ mệnh phát triển và mở rộng kinh doanh. GWC có ba chiến lược đầu tư tổng thể

1 Vốn tư nhân (bao gồm vốn liên doanh, vốn thị trường tầm trung và vốn của chủ sở hữu)

2 Tài sản thực (bao gồm khai thác khoáng sản và các lĩnh vực năng lượng mặt trời)

3 Tab tín dụng – được hướng dẫn bởi cách tiếp cận quyền sở hữu có trách nhiệm và chiến lược phát triển ngành công nghiệp.

Chiến lược tiếp cận ngành

Để có được thông tin kinh doanh tốt nhất, cần phát hiện ra các xu hướng và cơ hội, phân tích thị trường, các ngành công nghiệp và các chủ đề đầu tư, áp dụng các chiến lược tiếp cận theo ngành, giám sát một số lĩnh vực được xem là hấp dẫn để tạo ra giá trị dài hạn.

Cả cố vấn Công nghiệp và Chuyên gia tư vấn đầu tư, cũng như quản lý trong các danh mục đầu tư của công ty GWC đều tích cực tham gia vào các đội nhóm có liên quan, chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm, tương tác và nắm bắt một loạt các ý tưởng trong các ngành công nghiệp, các quốc gia và khu vực và qua các chiến lược đầu tư.

Lắng nghe mọi thứ xung quanh chính là chìa khóa để các đội nhóm khác nhau đảm bảo GWC luôn“ở trên đỉnh cao” mọi lúc.