Lịch sử

MILESTONES
Hành trình đến thành công

Nhóm quản lý với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính là nền tảng để thành lập nên GWC, lĩnh vực kinh doanh tư vấn chiến lược lớn nhất và thành công nhất ở Hoa Kì và Châu Âu.

Các quỹ do GWC quản lý đã tạo ra hơn 38 hoạt động đầu tư của công ty và hơn 120 giao dịch thu mua. GWC đóng quỹ vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại A.U.M với 42.8 tỷ USD.

Công ty khởi đầu với khoảng 3.5 tỷ USD vốn cổ phần được cố vấn. Quản lý với bộ phận chống rủi ro đã được thiết lập từ năm 2012, từ đó đã mang lại khoản thu nhập lớn hơn 15 tỷ USD cho các nhà đầu tư GWC.

Cửa ngõ vào khu vực

Tập đoàn Great Western Consortium là một doanh nghiệp đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp bao gồm: kim loại đá quý, tái tạo năng lượng, ngành công nghiệp kim loại, ngành du lịch và công nghệ máy tính cùng với các xu hướng đầu tư khác. Nhiều trong số những doanh nghiệp này có mức tăng trưởng ổn định trong thị trường và số khác đang trong thị trường việc làm với sự hỗ trợ của công nghệ.

Lợi nhuận xuất sắc và nhất quán

Tất cả các quỹ của GWC gần đây đều đến kì hạn phải thanh toán trong quý đầu. GWC là một công ty hàng đầu về hiệu suất lao động theo báo cáo hằng năm của Preqin 2014 và nhận được nhiều đề cử và giải thưởng.