Số ngày kỷ lục đã đứng đầu các nước Trung Mỹ trong năm 2015 và 2016 chạy lần lượt là 299 ngày và 271 ngày.
Theo Viện Điện lực Costa Rica (ICE), nước Trung Mỹ đã vận hành 100% năng lượng từ năng lượng tái tạo trong 300 ngày.

costa rica renewable energy的圖片搜尋結果

Hiện tại, Costa Rica đang nhận 99,62% lượng điện từ năm nguồn năng lượng tái tạo, tỷ lệ cao nhất cho đất nước kể từ năm 1987.

Sự cố là 78,26% lượng điện từ thủy điện, 10,29% gió, 10,23% năng lượng địa nhiệt và 0,84% từ năng lượng sinh học và năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, số liệu thống kê do Trung tâm Kiểm soát Năng lượng Quốc gia cung cấp cho Costa Rica có thể vượt qua mức 300 ngày trước năm 2017.

Số lượng kỷ lục 300 ngày đã đứng đầu các nước Trung Mỹ trong năm 2015 và 2016 chạy lần lượt là 299 ngày và 271 ngày.

Costa Rica cũng đã thiết lập cho mình một mục tiêu đầy tham vọng năm 2021 là trở thành trung hòa các-bon cũng như loại bỏ hoàn toàn các loại nhựa sử dụng một lần – đó là bị cấm. Đất nước cũng đã đặt trọng tâm vào việc tăng độ che phủ rừng.

ICE tiết lộ năm 2017 đang theo sát là năm sản xuất gió lớn nhất từ ​​trước đến nay. Có 16 trang trại gió sản xuất 1.014.82 gigawatt giờ.

Costa Rica có lượng mưa lớn hàng năm; điều này làm cho mạng lưới thủy điện của nó.