Nghề nghiệp

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi khuyến khích việc tư duy độc lập và khen thưởng cho các sáng kiến trong khi cung cấp các dịch vụ để giúp nhân viên phát triển chuyên môn. Nền tảng kinh doanh toàn cầu của chúng tôi và thương hiệu danh tiếng cung cấp một bệ phóng tuyệt vời cho sự nghiệp của bạn.

Quan hệ đối ngoại và chiến lược

Quản lý truyền thông với các cổ đông, các phương tiện truyền thông và chính phủ, cũng như phân tích chiến lược các cơ hội phát triển.

Tài chính

Quản lý tài chính toàn cầu của công ty, kế toán, thuế và kho bạc.

Nhân sự

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của công ty bằng cách thu hút, duy trì và phát triển các tài năng tốt nhất.

Sáng tạo - Công nghệ

Triển khai đổi mới công nghệ để hỗ trợ phát triển việc kinh doanh của chúng tôi.

Quan hệ Nhà đầu tư & Phát triển Kinh doanh

Quản lý tiếp cận đến các nhà đầu tư về các sản phẩm hiện có và các sản phẩm mới.

Pháp luật và tuân thủ

Cung cấp các dịch vụ pháp lý và tư vấn cho công ty và thực hiện các chính sách và thủ tục tuân thủ toàn cầu.

Cổ phần tư nhân

Xác định các cơ hội đầu tư để phát triển các công ty và nâng cao giá trị của chúng.

Chiến lược đối tác

Thu hút lợi nhuận chất lượng cao, các quỹ đầu tư của tư nhân từ các nhà đầu tư tìm kiếm thanh khoản tài chính.