CHÀO M WNG ĐẾN GWC

MỘT NĂM KINH NGHIỆM

Chúng tôi không chỉ là một nhà đầu tư mà chúng tôi là nhà đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi làm nhiều thứ hơn việc chỉ đầu tư vốn. Chúng tôi tạo ra sự hợp tác có hiệu quả với các công ty đầu tư và duy trì mối quan hệ với đội ngũ quản lý của mình. Cách tiếp cận của chúng tôi là chia sẻ lợi ích, chia sẻ tầm nhìn, liêm chính và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi tìm cách xây dựng một tổ chức với đẳng cấp thế giới và hướng đến thành công dài lâu.

.experience .experience

.experience

Our principals and staff aren’t just financial experts. We represent a diverse group of highly seasoned professionals
.hands-on .hands-on

.hands-on

When you invest with GWC, we guarantee that one or more of our partners and senior staff will personally be involved.
.global reach .global reach

.global reach

With our extensive global network in Asia, India, Europe, Central America, and Latin America.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Tôn trọng

Đối với đội ngũ quản lý của chúng tôi và đối với mỗi người. Chúng tôi không sợ áp lực, nhưng chúng tôi sẽ để cái tôi của mình sang bên khi làm việc.

Liêm chính

Ngay thẳng, minh bạch, biết chịu trách nhiệm. Tóm lại, hãy là một đối tác đáng tin cậy.

Kỉ luật

Chúng tôi đầu tư vào các công ty trên toàn thế giới. Danh mục các công ty đầu tư GWC được hưởng lợi từ kinh nghiệm và các thực hành tốt nhất từ bạn bè của họ.
Sứ mệnh của chúng tôi

Great Western Consortium sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư điều chỉnh rủi ro cao hơn trong khi hình thành và duy trì các mối quan hệ chất lượng cao trong ngành công nghiệp và sẽ tiến hành kinh doanh theo các tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực, liêm chính và công bằng.

Trọng điểm của chúng tôi

Với chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, chúng tôi hiểu các cơ hội và thách thức thiết yếu của việc mở rộng quy mô của một công ty phát triển nhanh. Đó là lý do tại sao chúng tôi duy trì một lượng đầu tư được lựa chọn và triển khai các nguồn lực tập thể của mình để hỗ trợ.